Elektrické akumulátory obecně

Tato kapitola nejdříve definuje některé pojmy používané dále v textu, zabývá se klasifikací a dělením akumulátorů obecně .

Definice

Co jsou elektrické akumulátory, základní části akumulátoru, schématické zobrazení funkce akumulátoru.

Rozdělení elektrických akumulátorů

Rozdělení elektrických akumulátorů podle elektrolytu, podle provedení, odkazy na rozdělení jednotlivých typů hermetických akumulátorů

Normalizace

Normy a nařízení platné pro akumulátory a baterie.

Rozsah pracovních teplot

Co je to pracovní teplota. Rozsahy teplot pro nabíjení, pro vybíjení, skladování, …

Nabíjecí a vybíjecí křivky

Co jsou to nabíjecí a vybíjecí křivky.