Alkalické baterie

Alkalické baterie jsou baterie systému oxid manganičitý zinek (MnO2-Zn) s alkalickým elektrolytem.

Jmenovité napětí — vhodná přibližná hodnota napětí používaná k označení nebo identifikaci článku, baterie nebo elektrochemického systémuJmenovité napětí je 1,5V.

Konstrukční uspořádání těchto baterií se liší od baterií s kyselým elektrolytem. Válcový článek je tvořen poniklovanou nádobkou, do níž je zalisována směs elektrolytického MnO2 a grafitu tak, že v katodové hmotě je vytvořena dutina pro založení separátoru a nadávkování práškového zinku a elektrolytu. Aby zinek v tomto elektrolytu nesedimentoval, přidávají se různá zahušťovadla (gelovací látky), jako např. karboxymetylcelulóza, škrob, polyvinylalkohol apod. Jako proudový kolektor se používá mosazný nebo ocelový drát či plech spojený s víčkem, kterým je spolu plastovým těsněním článek uzavřen.

10.3.jpg
10.3 Zjednodušená konstrukce článku MnO2-Zn s alkalickým elektrolytem

Na elektrodách článku probíhají složité následné reakce, které je možno velice zjednodušeně vyjádřit sumární reakcí:

(13)Zn + MnO2 + 2 H2O  →  2 Mn(OH)2 +  2 Zn(OH)2


Z porovnání rovnic 11, 12 a 13 vyplývá, že předností alkalických burelových článků je vyšší využití MnO2, neboť redukce Mn4+ u nich probíhá až na Mn2+, kdežto u baterií s mírně kyselým elektrolytem se proces zastavuje na Mn3+.

Ocelová nádobka článku je kladným pólem, neslouží jako elektrochemicky aktivní materiál a nezúčastňuje se tedy elektrochemické reakce, což prakticky zamezuje možnosti vytékání elektrolytu způsobenému její korozí.

Oproti bateriím s chloridovým elektrolytem jsou alkalické baterie schopné poskytovat mnohem větší proudy při malém poklesu napětí, proto jsou vhodné pro aplikace, kde je vyžadována velká proudová zátěž. Samozřejmě jsou používány i v zařízeních s malými proudovými odběry, a to hlavně tam, kde je kladen důraz na ochranu zařízení před únikem elektrolytu.

Přehled označování nejběžnějších typů alkalických baterií různými výrobci je uveden v následující tabulce:

Vžité označeníMikrotužkaTužková baterieMalý monočlánekVelký monočlánek9 V bateriePlochá baterie

Značení dle IEC

LR03

LR6

LR14

LR20

6LR61

3LR12

Energizer

AAA

AA

C

D

9V

4,5V

Duracell

MN 2400

MN 1500

MN 1400

MN 1300

MN 1604

MN 1203

Kodak

K3A

KAA

KC

KD

K9V

 

Panasonic

LR03/S

LR6/M

LR14/L

LR20/XL

6LR61/9V

 

Philips

LR03

LR6

LR14

LR20

6LR61


Sony

AM-4

AM-3

AM-2

AM-1

6AM-6


Varta

4003

4006

4014

4020

4022

4012

Další značení

Micro/ AM4/ E92/ Mini Stilo

Mignon/ AM3/ E91/ L91/ 15A/

Baby/ AM2/ E93/ HP11/ Mezza Torcia

Mono/ AM1/ E95/ Torcia

E-Block/ 6AM6/ 522

Normal/ 1203

I když konstrukce alkalických baterií je u všech výrobců shodná (nebo velice podobná), nelze ovšem řící, že všechny alkalické baterie jsou stejné. I u jednoho výrobce se můžeme setkat s různými výrobními řadami alkalických baterií (podobně jako u NiCd nebo NiMH akumulátorů). Takže například u firmy Energizer se setkáváme s řadou "Economy", "Standard" a "Premium", u jiných výrobců jsou tyto řady označeny například barevnými etiketami (černá řada, stříbrná řada, zlatá řada) nebo jinými názvy "Super" , "Super Plus" a podobně. Proto při výběru alkalických baterií nelze hledět jen na cenu nebo na výrobce, ale podle piktogramů uvedených většinou na blistrech s bateriemi si vybrat, zda je baterie vhodná například pouze do hodin, nebo zda se dá použít i do blesků nebo fotoaparátů a podobně.

10.4.jpg
10.4 Závislost kapacity na vybíjecím proudu

Z grafu 10.4 je vidět, že jmenovitá kapacita (zaručená kapacita — hodnota kapacity baterie určená za stanovených podmínek a deklarovaná výrobcemzaručená kapacita) je velice závislá na vybíjecím proudu. Proto se u primárních článků musí uvádět u hodnoty kapacity též vybíjecí proud — elektrický proud dodávaný baterií během jejího vybíjenívybíjecí proud nebo hodnota odporu, při kterém je kapacita měřena. Pokud bychom chtěli srovnávat kapacitu NiCd nebo NiMH baterie s primární alkalickou baterií a použili bychom k tomu stanovení kapacity jako pro akumulátory - tedy proudem odpovídající 5-ti hodinovému vybíjení (0,2It), z předchozího grafu bychom mohli určit, že kapacita by byla kolem 1600 - 1700 mAh (při vybíjecím proudu 320- 340 mA).

10.5.jpg
10.5 Porovnání kapacity v režimu trvalého vybíjení a v režimu pulzního vybíjení

Z grafu 10.5 můžeme vyčíst takovou zajímavost jako, že když použijeme alkalickou baterii v režimu trvalého vybíjení a ještě velkým proudem, zůstává v baterii ještě spousta energie, která by se dala využít třeba ve spotřebičích s nizkým odběrovým proudem, jako jsou dálkové ovladače nebo hodiny a podobně.

10.6.jpg
10.6 Porovnání kapacit pro různé vybíjecí proudy v závislosti na teplotě okolí

Graf 10.6 nám ilustruje, že záporné teploty nejsou pro alkalické baterie hlavně pro velké proudové odběry vhodné, ale vysoké teploty jejich kapacitu ještě zvyšují. Podobné vyjádření najdete i v grafu 10.7.

10.7.jpg
10.7 Vliv teploty na vybíjení při proudu 250 mA
10.8.jpg
10.8 Vliv teploty skladování na samovybíjení

Naopak obrázek 10.8 ukazuje, že pro skladování alkalických baterií nejsou vysoké teploty nejvhodnější.


Diskuze ke stránce Alkalické baterie

Karolína Stehlíková: Re: Výbuch batérie.

Přeji dobrý den, myslím, že dle popisu jste uklidila naprosto dostatečně a nemusíte se ničeho bát. Stačí si pak jen důkladně umýt ruce po manipulaci se zbytky baterie. Alkalické baterie již mnoho let neobsahují těžké kovy, takže není nutné se obávat o zdraví či bezpečnost dětí.

reagovat 6. 10. 2022  12:28:39 p# vote+ vote- report +2


Stránky: 1 2

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.