Normy a zákony

V této sekci jsou uvedeny nejdůležitější normy týkající se primárních baterií a hermetických akumulátorů, něco málo o olověných baterií a o palivových článcích. Určitě zde nenajdete všechny normy týkající se celé oblasti elektrochemických zdrojů proudu.

V odkazech najdete jen částečné náhledy těchto norem nebo jen popisy normy, protože dle zákona 22/1995 Sb. smějí být normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu. Proto nás nežádejte o zaslání kopie e-mailem nebo poštou. Požadované výtisky lze objednat prostřednictvím serveru http://csnonline.unmz.cz .

ANSI

ANSI C18.2M, Part 1–2007 platná

Americká norma (American National Standard), která se zabývá přenosnými akumulátorovými články a bateriemi.

ČSN

ČSN 36 4372 neplatná

Niklkadmiové diskové neprodyšně uzavřené akumulátorové články.

ČSN 36 4399 platná

Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických akumulátorových článků a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení

ČSN EN 50272-4 platná

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístojích

ČSN EN 60086-1 ed. 3 platná

Primární baterie - Část 1: Všeobecně. Tato norma se týká normalizace primárních baterií s ohledem na jejich elektrochemický systém, rozměry, třídění, uspořádání vývodů, značení, zkušební metody, typické vlastnosti, bezpečnostní a environmentální aspekty.

ČSN EN 60086-2 ed. 3 neplatná

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

ČSN EN 60086-2 ed. 4 platná

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

ČSN EN 60086-3 ed. 2 platná

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

ČSN EN 60086-4 neplatná

Primární baterie - Část 4: Bezpečnostní norma pro lithiové baterie

ČSN EN 60086-4 ed. 2 platná

Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií

ČSN EN 60086-5 ed. 2 neplatná

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

ČSN EN 60086-5 ed. 3 platná

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

ČSN EN 60285 neplatná

Alkalické akumulátorové články a baterie - Niklkadmiové válcové neprodyšně uzavřené akumulátorové články.

ČSN EN 60622 ed. 2 platná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

ČSN EN 60623 ed. 2 platná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

ČSN EN 60952-1 ed. 2 platná

Letecké baterie - Část 1: Všeobecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti

ČSN EN 60952-2 ed. 2 platná

Letecké baterie - Část 2: Požadavky pro návrh a konstrukci

ČSN EN 60952-3 ed. 2 platná

Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti

ČSN EN 61056-1 ed. 2 platná

Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky - Metody zkoušek

ČSN EN 61056-2 ed. 2 platná

Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení

ČSN EN 61150 neplatná

Alkalické akumulátory. Monoblokové plynotěsné akumulátorové baterie sestavené z knoflíkových niklkadmiových článků.

ČSN EN 61429 platná

Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135.

ČSN EN 61434 platná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt - Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie.

ČSN EN 61436 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklmetalhydridové uzavřené plynotěsné akumulátorové články

ČSN EN 61440 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklkadmiové uzavřené plynotěsné malé hranolové akumulátorové články

ČSN EN 61808 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklmetalhydridové uzavřené plynotěsné knoflíkové akumulátorové články

ČSN EN 61809 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články

ČSN EN 61951-1 ed.2 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium

ČSN EN 61951-1 ed.3 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium

ČSN EN 61951-2 ed.2 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid

ČSN EN 61951-2 ed.3 platná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid

ČSN EN 61959 platná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie

ČSN EN 61960 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití

ČSN EN 61960 ed.2 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití

ČSN EN 61960-1 neplatná

Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 1: Lithiové akumulátorové články

ČSN EN 61960-2 neplatná

Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 2: Lithiové akumulátorové baterie

ČSN EN 61960-3 platná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené

ČSN EN 62133 neplatná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené

ČSN EN 62133-2 platná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy

ČSN EN 62259 platná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články s částečnou rekombinací plynu

ČSN EN 62281 platná

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

ČSN EN 62282-2 platná

Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

ČSN EN 62282-3-1 platná

Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-3-2 platná

Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-3-3 platná

Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

ČSN EN 62282-5-1 platná

Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-6-200 platná

Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN IEC 63057 platná

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové baterie pro použití v silničních vozidlech kromě pohonu

ČSN IEC 50(486) neplatná

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 486: Akumulátorové články a baterie

ČSN IEC 60050-482 platná

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

ČSN IEC 622 neplatná

Niklkadmiové hermetické hranolové akumulátory

GB/T

GB/T 18287-2000 platná

General specification of lithium-ion battery for cellular phone

GB/T 18288-2000 platná

General specification of nickel-metal hydride battery for cellular phone

GB/T 18289-2000 platná

General specification of nickel-cadmium battery for cellular phone

IEC

IEC 60509 neplatná

Jednotlivé hermeticky uzavřené Ni-Cd knoflíkové dobíjecí články

Zákony

Směrnice 2006/66/ES platná

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS

Zákon 170/2010 Sb. platná

Zákon o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 185/2001 Sb. platná

Zákon o odpadech

Zákon 297/2009 Sb. platná

Novelizace Zákona o odpadech 185/2001 Sb.