Trocha historie

Italský lékař a přírodovědec Luigi Galvani objevil během experimentů prováděných na Boloňské univerzitě v roce 1791, že preparované žabí svaly se smršťují při kontaktu s různými kovy. Galvani se mylně domníval, že jde o projevy jakési živočišné elektřiny. Fyzikální podstatu tohoto jevu správně objasnil Alessandro Volta, který v roce 1800 vyrobil baterii schopnou kontinuálně dodávat elektrický proud, tzv. Voltův sloup. Další hlavní etapy vývoje elektrochemických zdrojů proudu jsou uvedeny v následující tabulce.

RokObjevitelUdálost

1836

Daniell (Anglie)

objev Daniellova článku

1859

Planté (Francie)

objev Akumulátorová baterie oxid olovičitý-olovo — akumulátorová baterie s vodným elektrolytem založeným na zředěné kyselině sírové, jejíž kladná elektroda je z oxidu olovičitého a záporná elektroda je z olova olověného akumulátoru

1868

Leclanché (Francie)

objev Laclanchéova baterie — primární baterie se solným elektrolytem založeným na chloridu amonném a chloridu zinečnatém, jejíž kladná elektroda obsahuje oxid manganičitý a záporná elektroda zinekLeclanchéovy baterie

1888

Gassner (USA)

kompletace suchý článek — primární baterie obsahující elektrolyt, který je znehybněnsuchého článku

1899

Jungner (Švédsko)

objev niklkadmiové baterie

1901

Edison (USA)

objev baterie nikl-železo (Ni-Fe)

1932

Slecht, Ackermann (D)

objev sintrovaných elektrod

1947

Neumann (Francie)

hermetizace NiCd

polovina 60. let

Union Karbide (USA)

vývoj primárních alkalických baterií

polovina 70. let

Union Karbide (USA)

Vývoj VRLA

1990

Union Karbide (USA)

uvedení NiMH na trh

1992

Kordech (Kanada)

opakovaně použitelné prim. alkal. baterie

1999

komerční využívání Li-Ion, Li-Pol

I v třetím tisíciletí dochází neustále k novým objevům v oblasti chemických zdrojů elektrické energie, na trh jsou dodávány baterie založené na nových elektrochemických systémech nebo jsou výrazně zlepšovány technické parametry stávajících baterií. Zásadním trendem je výroba speciálních řad zdrojů určených pouze pro určité aplikace, např. baterie pro foto, pro medicínské použití , baterie pro vysoké teploty, baterie pro extrémní proudové zátěže, baterie pro vojenskou a kosmickou techniku, baterie pro záložní zdroje a mnoho dalších.