Zpětný odběr použitých baterií

Více informací o zpětném odběru a ekologické likvidaci akumulátorů a baterií najdete na internetových stránkách neziskové organizace ECOBAT, která na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí zajišťuje zpětný odběr použitých přenosných baterií na území celé ČR.

http://www.ecobat.cz