BQ 2040

IO pro řízení nabíjení NiCd, NiMH nebo Li-Ion akumulátorových baterií.

IO používající protokol SMBus v1.0 (System Management Bus).

IO je systému EEPROM, tento typ je použit například u baterií pro radiostanici Matra G2.

Pro identifikaci baterie a řízení nabíjení lze zde kromě základních parametrů jako je elektrochemický systém, název výrobku, číslo výrobku, výrobce a datum výroby, naprogramovat parametry jako je normální nabíjecí proud, rychlý nabíjecí proud, konzervační nabíjecí proud, parametry pro hodnoty -dV nebo -dT/dt, maximální teplotu, minimální napětí, konečné vybíjecí napětí a pod. Tento IO zaznamenává i počet cyklů baterie. Podle těchto parametrů se může (resp. měla by se) uspůsobit i nabíječka. Jinak by se měla chovat nabíječka u baterie, která má 0 cyklů a jinak by se měla chovat, když má baterie 50 cyklů. Co se tím myslí? Například pokud se vloží do nabíječe baterie, která má 0 cyklů, měl by se spustit režim nabíjení normální nabíjení — Normální nabíjení (nabíjení normálním proudem) je výraz, který je používán pro nabíjení NiCd a NiMH hermetických akumulátorů po dobu 12 až 16 hodin proudem 0,1 It‍. normálním proudem a nebo formování baterie, pokud již má více cyklů, tak nabíjení rychlé, pokud má baterie napětí menší než 1,0 V na článek mělo by se spustit nabíjení malým proudem (Konzervační nabíjení — metoda nabíjení použitá u baterie, jejíž stav nabití se udržuje pomocí regulovaného malého elektrického proudu působícího dlouhodobě nepřetržitě Konzervační nabíjení) minimálně do stavu dokud nedosáhne minimálního napětí.

 

 

 


Soubory ke stažení