Baterie pro zálohování elektronických obvodů

Celá řada elektronických obvodů, nejčastěji pamětí, musí být trvale napájena. Pro případ výpadku síťového zdroje se vyžívá zálohování pomocí primárních i sekundárních baterií, obvykle přímo zapájených do desky plošných spojů. Buď je možné použít baterie s páskovými nebo drátovými vývody typu CL (viz obr. 7.2), nebo speciální baterie pro záložní napájení elektronických pamětí. Tyto baterie jsou dodávány pod označením memoguard nebo memopac (viz obr. 7.17), což jsou baterie (většinou složené ze 2–4 knoflíkových akumulátorů) v plastovém pouzdře s vývody určenými k pájení do plošných spojů tak, jako je tomu u ostatních elektronických prvků. Do podobných plastů se zalívají i lithiové knoflíkové články, zde se setkáváme také s označením memoguard nebo lithoguard.

7.17.png
7.17.Memoguard

Vedle dodržení správné polarity a velikosti napětí je nutné nezaměňovat primární a sekundární systémy. Dosti často se setkáváme se stížnostmi na tyto výrobky, ale závada bývá snadno vysvětlitelná. Pokud opravárenský technik nahradil původní primární baterii akumulátorem dojde k selhání, protože obvod do kterého byl zapojen neumožňuje nabíjení, v případě, že záložní akumulátorová baterie byla nahrazena primárním článkem, dojde k jejímu zničení protékajícím nabíjecím proudem; původní baterie totiž musela být trvale dobíjena.

V telefonech, videích a dalším spotřební elektronice se používá pro "udržení" správného času knoflíkových primárních ale i nabíjecích lithiových baterií (Knoflíkové lithiové akumulátorové články)

U CNC strojů a dalších programovatelných jednotek se používají primární lithiové baterie s označením PLC baterie — Baterie pro programovatelné řídící jednotky a CNC stroje. Z anglického názvu Programmable Logic Controller. Jedná se o baterie k zálohování pamětí těchto strojů.PLC baterie. Příklady jsou na obrázku 7.22. 7.22.jpg
7.22.PLC baterie


Diskuze ke stránce Baterie pro zálohování elektronických obvodů

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.