Nabíječe se zabudovaným časovačem

Dalším druhem jsou nabíječe se zabudovaným časovačem, které samy přeruší nabíjení po uplynutí určité doby. Běžně jsou tímto způsobem konstruovány levnější nabíječe určené pro zrychlené nebo rychlé nabíjení.

Rozdělení

Nabíječe této kategorie lze rozdělit ještě na další dva typy.

  • U prvního typu nabíječů je doba nabíjení předem nastavena a před každým nabíjením je spuštěno vybíjení akumulátoru. U takového nabíječe nelze nabíjet akumulátory s vyšší kapacitou, než na které byl určen.
  • U druhého typu nabíječů je doba nabíjení pevně stanovena, obvykle pro nejnižší běžně vyráběnou kapacitu akumulátoru daného rozměru. Aby se dosáhlo plného nabití akumulátorů s větší kapacitou, je třeba nabíjení několikrát opakovat. Vyjmutím a novým vložením akumulátoru do kontaktů nabíječe dojde k opakování nabíjení.

Opakované nabíjení

Určité komplikace mohou nastat v případě výpadku síťového napájení. Při přerušením a následujícím obnovením dodávky proudu se časovač znovu nastartuje. Pokud byl akumulátor v okamžiku výpadku proudu z větší části nabit, mohlo by dojít po obnovení dodávky elektrické energie k jeho přebíjení, což je zvláště při větších rychlostech nabíjení užívaných v těchto typech nabíječů škodlivé. Pokud chceme nabíjet akumulátor s kapacitou vyšší, nežli je uvedeno v tabulkách, nebo se jedná o nabíječ z druhé zmíněné kategorie, lze lehce dopočítat, kolikrát se musí akumulátor do nabíječe vložit nebo po jak dlouhý čas se musí ještě nabíjet na plnou kapacitu, protože vždy bývá v návodu uvedena velikost nabíjecího proudu pro příslušný rozměr akumulátoru. Tyto druhy nabíječů jsou často vybaveny tlačítkem, které slouží k vybití akumulátoru před zahájením nabíjením. Je to proto, že nabíjecí proudy bývají vysoké a je nutno zabránit přebíjení akumulátoru, který má ještě zbytkovou kapacitu (i když to nijak nezvyšuje jejich životnost, spíše naopak, ale více v kapitole Pověry a mýty o hermetických akumulátorech). I když je to zdánlivě nepravděpodobné, mají někteří uživatelé problémy s používáním takovýchto nabíječů. Když je v návodu uvedeno, že akumulátor mají k dosažení plného nabití vložit například dvakrát do nabíječe, tak to sice udělají, ale před každým nabíjením ještě zmáčknou tlačítko určené pro vybíjení akumulátorů. Mnozí zákazníci se nechtějí zatěžovat s tím, aby akumulátor dvakrát nebo třikrát do nabíječe vložili a reklamují nedostatečnou kapacitu akumulátorů, nebo čekají, že je nabíječ plně nabije konzervačním proudem (viz stránka Konzervační proud, konzervační dobíjení), na který většina nabíječů přepíná po uplynutí nabíjecí doby. Podobně jako u prvně uvedené kategorie se tyto nabíječe zhotovují buď pro jeden rozměrový typ akumulátorů, nebo jsou určeny pro více typů a tabulkou přímo na přístroji nebo v návodu k použití jsou definovány velikosti nabíjecích proudů a doporučené doby nabíjení. Často ještě v těchto tabulkách bývá označen čas automatický a čas manuální.

  • Čas automatický bývá jasný, např. že nabíjení akumulátoru se po třech hodinách vypne nebo že se musí vložit do nabíječe 2× a vždy po třech hodinách nabíječ vypne.
  • Manuálním časem se rozumí ještě čas, který už nehlídá časovač, ale musíme ho po vložení do nabíječe hlídat sami. Takže se setkáváme s výrazy, že nabíjení trvá automaticky 2 × 3 hodiny + 1 hodina manuálně. Takovýto akumulátor vlastně musíme vložit do nabíječe 3× a po třetím vložení musíme akumulátory po 1 hodině z nabíječe vyjmout.

Diskuze ke stránce Nabíječe se zabudovaným časovačem

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.