Ukončení teplotní

Základní teplotní metody ukončení nabíjení jsou dvě. Nejčastěji se s nimi setkáváme v mobilních telefonech, radiostanicích, noteboocích a akumulátorovém nářadí. Teplota se snímá většinou termistorem, který se umisťuje na plášť akumulátorového článku. Poloha termistoru je velice důležitá. Termistor, který není přímo na plášť — částečný nebo úplný vnější kryt článku, většinou vyráběný z kovu (izolovaný od pólových vývodů článku), plastu, papíru nebo jiného vhodného materiálu.plášti akumulátoru, neudává přesné informace, popřípadě udává velice zpožděné informace o teplotě akumulátoru. Používají se termistory typu NTC, které při zvýšení teploty snižují svou hodnotu rezistance.

Někdy je teplotní čidlo přímo v integrovaném obvodu, který hlídá parametry nabíjení. I zde však platí, a na to se často zapomíná, že takový obvod s integrovaným termistorem musí být co nejblíže akumulátoru, aby hodnoty změny teploty (změny parametrů termistoru) nebyly zkreslovány.

Metoda „TCO

Metoda „TCO“ – sledování dosažení předem dané teploty

Metoda „ΔT/Δt“

Metoda „ΔT/Δt“ – sledování změny teploty v čase

Viz také


Diskuze ke stránce Ukončení teplotní

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.