Značení

Válcové NiCd akumulátory by měly být podle platných norem (Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.2) značeny písmeny „KR“, po nichž následuje nejprve písmeno L, M, H nebo X označující, že článek je navržen pro nízké (L), střední (M), vysoké (H) nebo velmi vysoké (X) vybíjecí proudy, a následně pak dvě skupiny čísel, oddělené lomítkem. Pokud je článek určen k trvalému nabíjení při vyšší teplotě, vloží se mezi písmeno L, M, H nebo X a dvě skupiny číslic ještě písmeno T. Dvě číslice nalevo od lomítka vyjadřují maximální průměr, který je pro článek předepsán, vyjádřený v milimetrech a zaokrouhlený nahoru na celé číslo. Dvě číslice za lomítkem vyjadřují maximální výšku, která je pro článek předepsána, vyjádřenou v milimetrech a zaokrouhlenou nahoru na celé číslo. Jestliže výrobce navrhne článek s rozměry a parametry tak, že je možné jim nahradit primární baterií, musí být na článku uvedeno také označení primární baterie. Pokud je článek určen i na rychlé nabíjení, vloží se za písmena a dvě skupiny číslic ještě písmeno R, které označuje, že článek je určen pro nabíjecí porudy >= 1It

Příklad:

KRH 15/51: tužková NiCd baterie pro vysoké vybíjecí proudy
KRH 33/62: NiCd baterie velikosti velkého monočlánku (D) pro vysoké proudy
KRLT 33/62: NiCd baterie velikosti velkého močlánku (D) určená pro trvalé nabíjení při vyšších teplotách a pro malé vybíjecí proudy
KRHR 23/43: NiCd baterie velikosti Cs pro vysoké proudy a rychlé nabíjení

Rozdělení vybíjecích proudů je následuicí:
L- malý vybíjecí proud do 0,5 It
M- střední vybíjecí proud do 3,5 It
H- vysoký vybíjecí proud do 7 It
X- velmi vysoký vybíjecí proud až do hodnoty 15It

V nové normě (Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.3) se připravuje rozdělení do více skupin:

L- malý vybíjecí proud do 0,5 It
M- střední vybíjecí proud do 3,5 It
J- vyšší střední vybíjecí pruod do 5,0 It
H- vysoký vybíjecí proud do 7.0 It
X- velmi vysoký vybíjecí proud až do hodnoty 15It

dále dle této normy se mění význam písmene T, které bylo určeno pro články pro trvalé nabíjení za zvýšených teplot. Zavádí se pro tyto články nové značení:

T-pro články k trvalému dobíjení do teplot nad 40° C a
U-pro články k trvalému dobíjení do teplot nad 50° C

označení R - pro články s povoleným rychlým nabíjením zůstává.

Pro články odpovídající velikosti primárním článkům (komerční akumulátor — NiCd nebo NiMH akumulátor, který je rozměrově shodný se základními typy primárních článků velikost R 03 (AAA), R 6 (AA), R 14 (C) nebo R 20 (D) a slouží jako náhrada za tyto 1,5V články.komerční články) jsou podle normy Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.2 povolena též tato označení:

  • KR 03 (pro články velikosti AAA, R03)
  • KR 6 (pro články velikosti AA, R6)
  • KR 14 (pro články velikosti C. R14)
  • KR 20 (pro články velikosti D, R20)

příklad: KR 6 : tužková NiCd baterie

V nové normě Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 Ed.3 se již navrhuje označování komerční akumulátor — NiCd nebo NiMH akumulátor, který je rozměrově shodný se základními typy primárních článků velikost R 03 (AAA), R 6 (AA), R 14 (C) nebo R 20 (D) a slouží jako náhrada za tyto 1,5V články.komerčních článků i písmeny k označování povolených vybíjecích proudů stejně jako základní průmyslové články - L pro nízké proudy (do 0,5 It) a M pro střední proudy (do 3,5 It), dále písmenem R, pokud je článek určen i k nabíjení proudem větším než 1It . Takže místo označení KR 03 se budeme setkávat s označením například KRMR 03, bude to článek velikosti mikrotužky s povoleným rychlým nabíjením a s povoleným vybíjecím proudem větším než 0,5It a menším než 3,5It. V této normě se nepředpokládá, že komerční akumulátor — NiCd nebo NiMH akumulátor, který je rozměrově shodný se základními typy primárních článků velikost R 03 (AAA), R 6 (AA), R 14 (C) nebo R 20 (D) a slouží jako náhrada za tyto 1,5V články.komerční články by byly určeny pro vysoké proudy (H) a velmi vysoké vybíjecí proudy (X) nebo pro trvalé dobíjení (T).  Je krásné, že nová norma se neustále vylepšuje, ale na druhou stranu pokud se ze zákona nesmí prodávát komerční NiCd akumulátory, je tato snaha trochu zbytečná.

 

Označení IEC* Další označení dle IEC Průměr
[mm]
Výška
[mm]
Odpovídající primární baterie Označení ANSI
KR 8/437,842,5AAAA
KR 11/1610,516,01/3 AAA
KR 11/45 KR 03 10,5 44,5 R03 AAA
KR 12/30 12,0 30,0 2/3 AAA (N)
KR 15/18 14,5 17,5 1/3 AA
**KR 15/2914,528,72/3AA
KR 15/30 14,5 30,0 2/3AA (1/2 AA)
KR 15/4314,543,04/5 AA
**KR 15/4814,548,0*AA
**KR 15/4914,549,0*AA
KR 15/51 KR 6 14,5 50,5 R 6 AA
**KR 15/65 14,5 65,0 5/4 AA
KR 17/18 17,0 17,5 1/3 A
KR 17/29 17,0 28,5 2/3 A
KR 17/43 17,0 43,0 4/5 A
KR 17/50 17,0 50,0 A
KR 17/6617,066,0*4/3 A
**KR 17/67 17,0 67,0 4/3 A
***KR 23/27 23,0 26,5 2/3 Cs
***KR 23/34 23,0 34,0 4/5 Cs
KR 23/43 23,0 43,0 Cs
KR 23/50 23,0 50,0 5/4 Cs
KR 26/31 25,8 31,0 2/3 C
KR 26/50 KR 14 25,8 50,0 R 14 C
KR 33/36 25,8 36,9 1/2 D
KR 33/44 33,0 44,0 2/3 D
**KR 33/6033,060,0*D
KR 33/62 KR 20 33,0 61,5 R 20 D
KR 33/91 33,0 91,0 F
KR 44/7143,5714/5 SF
KR 44/91 43,5 91,0 SF
KR 44/14643,51468/5 SF (5/3 MH)
* po písmenech KR musí následovat L,M,H nebo LT, MT nebo HT

Tabulka: 2.2 — Základní rozměrové typy válcových NiCd akumulátorů

*) hvězdičkou označené velikosti jsou sice v platné normě nebo v připravovaném novém návrhu, ale v praxi se toto označení moc nepoužívá a asi používat nebude. Rozměr KR 15/48 a KR 15/49 je sice označení pro velice rozšířený článek, a to označení pro tužkovou baterii bez vysoké čepičky, která je určena pro průmyslové aplikace (pro bodování do sestav), ale v katalozích nebo ve vyhledavačích se raději označují jako KR 15/51, protože toto označení je známější (zavedenější). Podobně je tomu i u rozměru KR 33/60 jedná se o "velký monočlánek" pro průmyslovou výrobu. U rozměru KR 17/66 se ve většině případů používá značení KR 17/67, které se připravuje teprve do nové normy.

**) dvěma hvězdičkami jsou označeny rozměry, které jsou obsaženy v návrhu normy Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.3. Zda tam budou i při vydání normy nelze zaručit.

V tabulce 2.2 jsou sice vyjmenované základní velikostní typy válcových akumulátorů, ale např. typ KR 17/18 se v praxi neujal, alespoň v aplikacích pro český trh, ale je obsažen v normě Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.2. Tabulka však zahrnuje i typy, které v normě nejsou, ale jsou dosti rozšířené. V označení podle ANSI se někteří výrobci rozcházejí. Můžeme se setkat například u akumulátoru KR 15/30 i s označením podle ANSI jako 2/3 AA nebo 1/2AA (např. SAFT má v nabídce akumulátor s označením VRE 1/2AA, který by měl být podle rozměru označen jako 2/3AA). Rozměr 1/2AA by měl být 14,5 x 25 mm a ten se do norem nedostal, přitom například v ČR byl dosti rozšířen, vyráběla ho německá Varta pod označením 260RSE a kdysi Bateria Slaný pod označením NiCdRS250 a používali se hlavně pro výrobu baterii pro radiostace FAUN.

***)Donedávna (r. 2005) se používalo pro typ KR 23/27 označení 1/3 Cs (nyní 2/3 Cs) a pro KR 23/34 označení 2/3Cs (nyní 4/5 Cs). Pro člověka, který denně nepřichází do styku s akumulátory se označování může zdát dosti zavádějící, ale v dnešní době neustálých změn si na toto musíme prostě zvyknout.


Diskuze ke stránce Značení

Josef Čulík: značení NI-CD

prosím o vysvětlení značení obdržel jsem članky NI-CD s označením VH
co to znamená? Děkuji

reagovat 30. 6. 2018  08:43:34 p# vote+ vote- report -18

Luděk Stehlík: Re: značení NI-CD

Přeji dobrý den, 

nevím, zda označení baterie VH není označení výrobce. Pošlete, když tak foto baterie na e-mail: stehlik@battex.cz.

reagovat 3. 7. 2018  13:36:48 p# vote+ vote- report -9

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.