Anoda – katoda

U akumulátorová baterie — baterie tvořená jedním nebo více akumulátorovými článkyakumulátorů je označení elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektrod jako anoda — podle konvence elektroda článku, na níž probíhá oxydační reakce anoda nebo katoda — podle konvence elektroda článku, na níž probíhá redukční reakce katoda nedostatečné, pokud není současně uveden děj, který na elektrodě probíhá.

Pokud na elektrodě dochází k oxidaci aktivní materiál — materiál, který při vybíjení článku chemicky reaguje a tím vytváří elektrickou energii aktivní složky jedná se o anodu, při redukci je elektroda katodou. To znamená, že při vybíjení baterie — proces, při kterém baterie dodává za specifických podmínek elektrickou energii vytvořenou v článku do vnějšího elektrického obvoduvybíjení je kladná elektroda akumulátoru katodou a záporná anodou, při nabíjení baterie — proces, v jehož průběhu je akumulátorovému článku nebo baterii dodávána z vnějšího obvodu elektrická energie, která v nich vyvolá chemické změny a tím akumulaci energie ve formě chemické energienabíjení je kladná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k redukční reakcikladná elektroda anodou a záporná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k oxydační reakcizáporná katodou – viz např. rovnice (2).


Diskuze ke stránce Anoda – katoda

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.