ČSN 36 4372

Niklkadmiové diskové neprodyšně uzavřené akumulátorové články.
Sealed nickel-cadmium button rechargeable single cells.

Tato norma je nahrazena novou normou Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.2.


Platnost:  od 1. 10. 1991 do 1. 6. 2006
Třídicí znak:  364372
Související normy:
IEC 60509Jednotlivé hermeticky uzavřené Ni-Cd knoflíkové dobíjecí články
ČSN 36 4372Niklkadmiové diskové neprodyšně uzavřené akumulátorové články.