ČSN 36 4399

Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických akumulátorových článků a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení

Possible safety and health hazards in the use of alcaline secondary cels and batteries - Guide to equipment manufacturers and users

Tato norma popisuje základní podmínky potřebné pro vznik jednotlivých nebezpečí. To zahrnuje identifikaci a popis možných nebezpečí.souvisejících s použitím a zneužitím nikl kadmiových článků a baterií. Obsahuje také příklady pro návrh zařízení se snížením těchto nebezpečí na minimum. Navíc uvádí některé typické, nikoli všechny příklady nesprávného použití nikl kadmiových článků a baterií, které mohou vyvolat nebezpečí, nebo činností, které je mohou snížit.


Platnost:  od 1. 10. 2005
Třídicí znak:  364399