ČSN EN 50272-4

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístojích

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Batteries for use in portable appliances

Tato norma poskytuje informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví osob při použití akumulátorových baterií, které se používají pro stejnosměrné napájecí systémy v přenosných přístrojích. Norma se týká komerčně dostupných akumulátorových baterií a bateriových systémů podle požadavků "Direktivy pro nízké napětí". Tato norma platí pro bezpečnostní hlediska spojená s umístěním, uspořádáním obvodů a provozem akumulátorových článků a baterií v přenosných přístrojích. Jsou stanoveny požadavky, které ukládají výrobcům přístrojů a akumulátorových baterií zabránit nesprávnému použití baterií během provozu přijetím ochranných opatření, která zabrání poranění osob v případě poruchy baterie a poskytnutím dostatečných informací uživatelům.


Platnost:  od 1. 10. 2007
Třídicí znak:  364380
Odkaz na znění:  http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/36/79505/79505_nahled.htm