ČSN EN 60086-2 ed. 4

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications

Tato Část IEC 60086 se vztahuje na primární baterie a uvádí fyzické rozměry, podmínky vybíjecích zkoušek a požadavky na vybíjecí vlastnosti. Obsahuje specifikační (údajové) listy s rozměry a údaji o použití jednotlivých typů baterií a doplňuje všeobecné informace a požadavky uvedené v IEC 60086-1.

Norma je vydána převzetím originálu.

Nahrazuje normuČSN EN 60086-2 ed. 3 z r.2007.

Změny proti předchozímu vydání spočívají ve vypuštění osmi typů baterií, doplnění diagramu umístění větracího otvoru u baterií typu P a ve vypuštění zkoušek s odporovou zátěží pro přístroje pro nedoslýchavé pro baterie systému P. Další změny se týkají normalizace nového tvaru alkalických baterií systému L o napětí 9 V typu 6LP3146, doplnění tabulky s křížovými odkazy obvyklého značení a značení podle IEC do nové Přílohy D a obecné úpravy aplikačních zkoušek spolu s odpovídajícími  minimálními průměrnými dobami zohledňující změny v používání baterií.


Platnost:  od 1. 8. 2011
Třídicí znak:  364110
Související normy:
ČSN EN 60086-4 Primární baterie - Část 4: Bezpečnostní norma pro lithiové baterie
ČSN EN 60086-3 ed. 2 Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie
ČSN EN 60086-5 ed. 2Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 3Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace
ČSN EN 60086-1 ed. 3Primární baterie - Část 1: Všeobecně. Tato norma se týká normalizace primárních baterií s ohledem na jejich elektrochemický systém, rozměry, třídění, uspořádání vývodů, značení, zkušební metody, typické vlastnosti, bezpečnostní a environmentální aspekty.
ČSN EN 60086-4 ed. 2 Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
ČSN EN 60086-5 ed. 3Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 4Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace