ČSN EN 60086-3 ed. 2

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

Primary batteries - Part 3: Watch batteries

Tato norma stanoví rozměry, označení, metody zkoušek a požadavky pro primární baterie používané pro hodinky. Norma stanoví, že pro elektrické charakteristiky a pro údaje o funkčnosti má výrobce deklarovat, jaké byly použity zkoušky.

Vydáno převzetím originálu (anglicky, francouzsky).

Nahrazuje normu ČSN EN 60086-3 z r. 1997


Platnost:  od 1. 1. 2006
Třídicí znak:  364110
Související normy:
ČSN EN 60086-4 Primární baterie - Část 4: Bezpečnostní norma pro lithiové baterie
ČSN EN 60086-3 ed. 2 Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie
ČSN EN 60086-5 ed. 2Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 3Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace
ČSN EN 60086-1 ed. 3Primární baterie - Část 1: Všeobecně. Tato norma se týká normalizace primárních baterií s ohledem na jejich elektrochemický systém, rozměry, třídění, uspořádání vývodů, značení, zkušební metody, typické vlastnosti, bezpečnostní a environmentální aspekty.
ČSN EN 60086-4 ed. 2 Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
ČSN EN 60086-5 ed. 3Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 4Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace