ČSN EN 60086-4

Primární baterie - Část 4: Bezpečnostní norma pro lithiové baterie

Primary batteries - Part 4: Safety standard for lithium batteries

V této normě jsou stanoveny zkoušky a požadavky pro primární lithiové baterie pro zajištění jejich bezpečného provozu při předpokládaném použití i při přiměřeně předvídatelném nesprávném použití. Kromě definic a požadavků na bezpečnost obsahuje norma postupy pro elektrické, mechanické a environmentální zkoušky a požadavky, kterým musí primární lithiové baterie při těchto zkouškách vyhovět. Dále norma uvádí bezpečnostní opatření zaměřené na návrh zařízení s bateriemi, na manipulaci s bateriemi, na jejich balení, dopravu, skladování, vystavování a likvidaci. V informativních přílohách jsou uvedeny pokyny pro zajištění bezpečnosti lithiových baterií, pokyny pro konstruktéry zařízení s lithiovými bateriemi a dodatečné informace pro skladování a vystavování lithiových baterií.

Nahrazena normou ČSN EN 60086-4 ed. 2 z.2008Platnost:  od 1. 4. 2001 do 1. 11. 2010
Třídicí znak:  364110
Související normy:
ČSN EN 60086-4 Primární baterie - Část 4: Bezpečnostní norma pro lithiové baterie
ČSN EN 60086-3 ed. 2 Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie
ČSN EN 60086-5 ed. 2Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 3Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace
ČSN EN 60086-1 ed. 3Primární baterie - Část 1: Všeobecně. Tato norma se týká normalizace primárních baterií s ohledem na jejich elektrochemický systém, rozměry, třídění, uspořádání vývodů, značení, zkušební metody, typické vlastnosti, bezpečnostní a environmentální aspekty.
ČSN EN 60086-4 ed. 2 Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
ČSN EN 60086-5 ed. 3Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 4Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace