ČSN EN 60086-5 ed. 3

Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem

Primary batteries - Part 5: Safety of bateries with aqueous electrolyte

Tato normy stanoví zkoušky a požadavky pro primární baterie s vodným elektrolytem pro zajištění jejich bezpečného provozu při předpokládaném použití i při přiměřeně předvídatelném nesprávném použití, včetně základních bezpečnostních opatření týkajících se manipulace s bateriemi při používaní skladování, přepravě, vystavování v obchodech a likvidaci. V příloze A jsou uvedeny doplňující informace ve formě doporučení výrobcům baterií, distributorům a uživatelům i konstruktérům zařízení, týkající se vystavování a skladování. Příloha B obsahuje poměrně obsáhlé zásady pro návrh prostoru pro umístění baterií, včetně zvláštních opatření proti opačné instalaci baterií a opatření pro zabránění zkratu baterie. Nově je zavedena příloha C, kde je uvedena tabulka doporučených bezpečnostních piktogramů. Jedná se o základ pro používání bezpečnostních piktogramů místo psaného textu pro informaci bezpečnosti výrobku a výstražných příkazů.

Norma je vydána v českém jazyce.
Nahrazuje normu
ČSN EN 60086-5 ed.2 z r. 2006 a do 12.4.2014 platí obě normy souběžně.

 


Platnost:  od 12. 4. 2011
Třídicí znak:  364110
Související normy:
ČSN EN 60086-4 Primární baterie - Část 4: Bezpečnostní norma pro lithiové baterie
ČSN EN 60086-3 ed. 2 Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie
ČSN EN 60086-5 ed. 2Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 3Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace
ČSN EN 60086-1 ed. 3Primární baterie - Část 1: Všeobecně. Tato norma se týká normalizace primárních baterií s ohledem na jejich elektrochemický systém, rozměry, třídění, uspořádání vývodů, značení, zkušební metody, typické vlastnosti, bezpečnostní a environmentální aspekty.
ČSN EN 60086-4 ed. 2 Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
ČSN EN 60086-5 ed. 3Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 4Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace