ČSN EN 60285

Alkalické akumulátorové články a baterie - Niklkadmiové válcové neprodyšně uzavřené akumulátorové články
Alkaline secondary cells and batteries - Sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cells

Tato norma je nahrazena novou normou Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.2.


Platnost:  od 1. 4. 1997 do 1. 6. 2006
Třídicí znak:  364370