ČSN EN 60622 ed. 2

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells

Tato norma stanoví značení, zkoušky a požadavky pro uzavřené plynotěsné nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články. Norma uvádí bezpečnostní doporučení, požadavky pro elektrické zkoušky, postup nabíjení pro zkušební účely, vybíjecí vlastnosti při teplotě ´+20 °C, +5 °C a -18 °C , zkoušku vybíjení velkým proudem, zkoušku uchování náboje, zkoušky odolnosti v cyklech a odolnosti proti trvalému nabíjení. Norma se zabývá i zkouškami dalších parametrů jako jsou funkce bezpečnostního zařízení, únik plynu, skladování. Na závěr jsou formulovány podmínky pro schválení a pro přijetí dávky.

Tato norma nahrazuje Niklkadmiové hermetické hranolové akumulátory ČSN IEC 622 z roku 1994.


Platnost:  od 1. 10. 2003
Třídicí znak:  364373
Související normy:
ČSN IEC 622Niklkadmiové hermetické hranolové akumulátory
ČSN EN 60622 ed. 2 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články