ČSN EN 60623 ed. 2

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells

Norma stanoví značení, označování, rozměry, zkoušky a požadavky pro uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové, akumulátorové jednotlivé články. Pokud existuje norma IEC, specifikující podmínky a požadavky zkoušek pro články používané ve zvláštních aplikacích, která je v rozporu s touto normou, má přednost tato norma pro zvláštní aplikace. Za pozornost stojí čl.2.4, který se týká bezpečnostních doporučení a zní: "Výrobce musí poskytnout doporučení pro bezpečné zacházení s článkem. Viz také IEC 61438." (Do července 2002 v ČR nezavedena.) Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Označování a značení, kapitolu 3 - Rozměry, kapitolu 4 - Elektrické zkoušky, kapitolu 5 - Mechanické zkoušky, kapitolu 6 - Fyzikální vzhled a kapitolu 7 Podmínky pro schválení a přijetí dávky. Dále norma uvádí normativní Přílohu ZA. ČSN EN 60623 (36 4350) byla vydána v červenci 2002. S účinností od 1.10. 2004 se ruší ČSN EN 60623 (36 4350) z července 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Norma nahrazuje ČSN EN 60623z r.1997


Platnost:  od 1. 8. 2002
Třídicí znak:  364350
Odkaz na znění:  http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/36/65092/65092_nahled.htm