ČSN EN 60952-1 ed. 2

Letecké baterie – Část 1: Všeobecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti

Aircraft batteries – Part 1: General test requirements and performance levels

Tato norma definuje zkušební postupy pro vyhodnocení, porovnávání a kvalifikaci baterií a stanoví minimální úrovně odolnosti proti vlivům prostředí z hlediska jejich způsobilosti k použití v letadlech. Norma třídí letecké baterie do dvou kategorií, a definuje:

  • baterie třídy I pro všeobecné použití, a
  • baterie třídy II pro zvláštní aplikace.

Kromě toho jsou v kapitole 3 uvedeny definice řady dalších termínů, zavedených výhradně pro soubor IEC 60952, mj. i způsobilost k použití v letadlech.V jednotlivých kapitolách normy jsou dále stanoveny podmínky zkoušek, požadavky kladené na měřící přístroje, požadavky týkající se elektrických parametrů a odpovídajících zkušebních postupů, požadavky pro zkoušky vlivu prostředí, dodatečné požadavky pro baterie třídy II a požadavky na zajišťování jakosti.

Nahrazuje normu ČSN EN 60952-1 z r. 1996.


Platnost:  od 1. 9. 2005
Třídicí znak:  364340
Související normy:
ČSN EN 60952-3 ed. 2Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti
ČSN EN 60952-1 ed. 2Letecké baterie - Část 1: Všeobecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti
ČSN EN 60952-2 ed. 2 Letecké baterie - Část 2: Požadavky pro návrh a konstrukci