ČSN EN 60952-3 ed. 2

Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti

Aircraft batteries - Part 3: Product specification and declaration of design and performance (DDP)

Tato norma stanoví požadavky pro specifikaci výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti nikl-kadmiových a olověných leteckých akumulátorových baterií. Jedná se o akumulátorové baterie, které obsahují uzavřené větrané nebo ventilem řízené články nebo monoblokové baterie. Jmenované baterie se používají jak pro všeobecné tak i pro zvláštní letecké aplikace. Norma slouží pro stanovení přijatelných standardů jakosti pro baterie třídy I a baterie třídy II, které jsou požadovány pro kvalifikaci způsobilosti k použití v letadlech.

Nahrazuje normu ČSN EN 60952-3z r.1997


Platnost:  od 1. 9. 2005
Třídicí znak:  364340
Související normy:
ČSN EN 60952-3 ed. 2Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti
ČSN EN 60952-1 ed. 2Letecké baterie - Část 1: Všeobecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti
ČSN EN 60952-2 ed. 2 Letecké baterie - Část 2: Požadavky pro návrh a konstrukci