ČSN EN 61056-2 ed. 2

Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení

General purpose lead-acid batteries (Valve-regulated types) - Part 2: Dimensions, terminals and marking

Tato norma uvádí základní požadavky, funkční charakteristiky a metody zkoušek pro všechny ventilem řízené olověné články a baterie, jednak při použití s cyklickým nebo udržovacím nabíjením a také při použití v přenosných zařízeních, jako je např. v nářadí nebo v hračkách, nebo ve statických zdrojích nouzového nebo nepřerušovaného napájení a v běžných napájecích zdrojích. Norma definuje rozměry baterií s ohledem na jejich délku, šířku, výšku a tvar pólových vývodů. Tato norma se nevztahuje např. na olověné články a baterie, které se používají pro použití při startování motoru vozidla, trakční použití, nebo stacionární použití.

Nahrazuje normu ČSN EN 61056-2z r.1998


Platnost:  od 1. 9. 2003
Třídicí znak:  364338
Související normy:
ČSN EN 61056-2 ed. 2 Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení
ČSN EN 61056-1 ed. 2 Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky - Metody zkoušek