ČSN EN 61429

Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135
Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135

Tato mezinárodní norma stanoví podmínky využití recyklační značky Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) spojené s chemickými značkami, které označují elektrochemický systém baterie. Tato norma platí pro olověné baterie (Pb) a nikl-kadmiové baterie (Ni-Cd).

Shodná s mezinárnodní normou EC 1429.


Platnost:  od 1. 11. 1999
Třídicí znak:  364395
Odkaz na znění:  http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/36/53210/53210_nahled.htm