ČSN EN 61434

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt - Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Guide to the designation of current in alkaline secondary cell and battery standards

Obvykle výrobci a uživatelé alkalických akumulátorových článků a baterií vyjadřovali jejich nabíjecí a vybíjecí proud jako násobek jejich kapacity. Například proud 20 A používaný k nabíjení článku se zaručenou kapacitou (C Ah) 100 Ah by byl vyjádřen jako C/5 A nebo 0,2 C A. Tento způsob označování proudu byl použit v dřívějších normách týkajících se alkalických článků a baterií.

Tento způsob označování proudu je z hlediska veličin nesprávný tím, že násobek kapacity (amper-hodiny) bude vyjádřen v ampér hodinách a ne v ampérech, jak se požaduje pro proud. Důsledkem těchto připomínek je zavedení nové metody pro stanovení proudu v normách.

Tato metoda stanoví, že zkušební referenční proud (It) se vyjadřuje jako:

It A = CnAh/1 h

kde

Cn je zaručená kapacita v ampér hodinách (Ah) deklarovaná výrobcem, a

n časová základna v hodinách (h), pro kterou je zaručená kapacita deklarována.


Platnost:  od 1. 8. 1998
Třídicí znak:  364390
Odkaz na znění:  http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/36/52845/52845_nahled.htm

Diskuze k normě ČSN EN 61434

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.