ČSN EN 61440

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklkadmiové uzavřené plynotěsné malé hranolové akumulátorové články
Seconadary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-cadmium small prismatic rechargeable single cells

Norma nahrazena novou normou.


Platnost:  od 1. 9. 1999 do 1. 6. 2006
Třídicí znak:  364374