ČSN EN 61951-1 ed.2

ČSN EN 61951-1 ed.2

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 1: Nickel-cadmium

Norma nahrazuje předchozí vydání ČSN EN 61951-1 z r.2002, která platila do 1.6.2006 a byla vydána v českém překladu.

Nynější norma je vydána formou převzetí originálu.

Dále nahrazuje ČSN EN 60285+A1 z roku 1997, ČSN 36 4372 z roku 1991, ČSN EN 61440 z roku 1999.

Tato norma stanoví značení, označování, rozměry, zkoušky a požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné nikl- kadmiové malé hranolové, válcové a knoflíkové akumulátorové články vhodné pro použití v libovolné poloze.


Platnost:  od 1. 3. 2004 do 19. 11. 2015
Třídicí znak:  364385
Související normy:
ČSN EN 61951-1 ed.2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium
ČSN EN 61951-2 ed.2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
ČSN EN 61951-2 ed.3Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
ČSN EN 61951-1 ed.3Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium