ČSN EN 61951-1 ed.3

ČSN EN 61951-1 ed.3

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 1: Nickel-cadmium

Norma nahrazuje nebo bude nahrazovat předchozí vydání Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.2 z r.2004.

Norma bude opět  vydána formou převzetí originálu.

Datum vydání je 1.10.2014, datum účinnosti je od 1.1.2014.

Tato norma stanoví značení, označování, rozměry, zkoušky a požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné nikl- kadmiové malé hranolové, válcové a knoflíkové akumulátorové články vhodné pro použití v libovolné poloze.

Novinkami je rozdělení do více skupin podle vybíjecích proudů:

L- malý vybíjecí proud do 0,5 It
M- střední vybíjecí proud do 3,5 It
J- vyšší střední vybíjecí pruod do 5,0 It
H- vysoký vybíjecí proud do 7.0 It
X- velmi vysoký vybíjecí proud až do hodnoty 15It

dále dle této normy se mění význam písmene T, které bylo určeno pro články pro trvalé nabíjení za zvýšených teplot. Zavádí se pro tyto články nové značení:

T-pro články k trvalému dobíjení do teplot nad 40° C a
U-pro články k trvalému dobíjení do teplot nad 50° C.

Životnost podle nové normy se nemění:

  • 400 cyklů pro malé prizmatické akumulátory
  • 500 cyklů pro články typu L/LR, M/MR, H/HR nebo X/XR
  • 50 cyklů pro články typu LT/LU, MT/MU, JT nebo HT/HU
  • 500 cyklů pro knoflíkové články typu M nebo H
  • 300 cyklů pro knoflíkové články typu L
  • 500 cyklů pro komerční akumulátory

Platnost:  od 1. 11. 2014 do 26. 4. 2020
Třídicí znak:  364385
Související normy:
ČSN EN 61951-1 ed.2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium
ČSN EN 61951-2 ed.2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
ČSN EN 61951-2 ed.3Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
ČSN EN 61951-1 ed.3Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium