ČSN EN 61951-2 ed.3

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 2: Nickel-metal hydride

Norma bude vydaná převzetím originálu.

Tato norma nahrazuje normu Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.2 z roku 2004.

Tato norma stanoví značení, označování, rozměry, zkoušky a požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové malé hranolové, válcové a knoflíkové článek, který je určen k nabíjení elektrickým proudem akumulátorové články vhodné pro použití v libovolné poloze.

Oproti předcházející edici 2, obsahuje tato norma nové normalizované velikosti akumulátorů (1 nový hranolový a 8 nových válcových akumulátorů).

Též se zde zavádí nové značení akumulátorů pro teplotní rozsahy. V předcházející edici 2 bylo pouze značení "T" pro akumulátory pro prostředí se zvýšenou teplotou nebo pro trvalé dobíjení. V nové edici 3 je ještě písmeno "S", pro články s omezením teploty povrchu (s ochranou proti přehřátí).

Změnily se též požadavky na životnost akumulátorových článků:

Informace o platnosti normy je zatím jen odhad.


Platnost:  od 1. 1. 2012
Třídicí znak:  364385
Související normy:
ČSN EN 61951-1 ed.2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium
ČSN EN 61951-2 ed.2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
ČSN EN 61951-2 ed.3Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
ČSN EN 61951-1 ed.3Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium