ČSN EN 61960-1

Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 1: Lithiové akumulátorové články

Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 1: Secondary lithium cells

Tato norma nahrazuje normu ČSN EN 61960-1 z roku 2001.

ČSN EN 61960-1 Norma specifikuje zkoušky vlastností článku a jeho bezpečnosti, označování, značení, rozměry a ostatní požadavky pro akumulátorové lithiové jednotlivé články. Norma poskytuje odběratelům akumulátorových lithiových článků soubor kritérií s jejichž pomoci lze ověřovat vlastnosti a bezpečnost různých akumulátorových lithiových článků, které jsou nabízeny různými výrobci. Norma definuje minimální požadovanou úroveň vlastností a bezpečnosti a normalizované metody pro provádění zkoušek. Norma platí pro akumulátorové lithiové články s různými elektrochemickými páry, přičemž každý elektrochemický pár má charakteristický napěťový rozsah. Rozsah platnosti této normy nezahrnuje akumulátorové lithiové baterie, které spadají do IEC 61960-2.

V současné chvíli je norma nahrazena již novými normami ČSN EN 62133 z roku 2003, ČSN EN 61959 z r.2004 a ČSN EN 61960.


Platnost:  od 1. 2. 2002 do 1. 3. 2007
Třídicí znak:  364360
Související normy:
ČSN EN 61960-1Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 1: Lithiové akumulátorové články
ČSN EN 61960-2Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 2: Lithiové akumulátorové baterie
ČSN EN 61960Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití
ČSN EN 61960 ed.2Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití
ČSN EN 61960-3Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené