ČSN EN 62259

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články s částečnou rekombinací plynu

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Nickel-cadmium prismatic secondary single cells with partial gas recombination

Tato norma stanoví značení, označování, rozměry, zkoušky a požadavky pro uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články, u nichž byla provedena zvláštní úprava pro částečnou, nebo, za velmi specifických podmínek, pro úplnou rekombinaci plynu. Norma uvádí požadavky pro elektrické zkoušky, postup nabíjení pro zkušební účely, vybíjecí vlastnosti při teplotě ´+20 °C, +5 °C a -18 °C , zkoušku vybíjení velkým proudem, zkoušku uchování náboje, zkoušky odolnosti v cyklech a odolnosti proti trvalému nabíjení . Norma se zabývá i zkouškami dalších parametrů jako jsou nabíjecí schopnost při konstantním napětí, přebíjení, funkce větrání, uchování elektrolytu, určení účinnosti rekombinace plynu, skladování apod. Na závěr jsou formulovány podmínky pro schválení a pro přijetí dávky.


Platnost:  od 1. 9. 2004
Třídicí znak:  364353