ČSN EN 62281

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport

Tato norma stanoví zkušební metody a požadavky pro lithiové primární a akumulátorové (nabíjitelné) články a baterie, které se týkají zajištění jejich bezpečnosti během přepravy, kromě přepravy za účelem recyklace nebo likvidace odpadu. Požadavky stanovené v této normě neplatí pro případy, na které se vztahují zvláštní ustanovení stanovující výjimky, daná v příslušných předpisech, jejichž seznam je uveden v článku 7.3 této normy.Platnost:  od 1. 3. 2005
Třídicí znak:  364361
Odkaz na znění:  http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/36/72292/72292_nahled.htm