ČSN EN 62282-2

Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

Fuel cell technologies - Part 2: Fuel cell modules

Moduly palivových článků jsou elektrochemická zařízení, která přeměňují trvale přiváděné palivo, jako je vodík nebo vodíkem obohacené plyny, alkoholy, uhlovodíky a oxidanty na stejnosměrnou elektrickou energii, teplo, vodu a jiné vedlejší produkty. Norma uvádí minimální požadavky na bezpečnost a funkci modulů palivových článků. Platí pro moduly palivových článků, které používají dále uvedené elektrolytické chemické systémy: - alkalické; - membránu pro výměnu protonů (včetně přímých methanolových palivových článků); - kyselinu fosforečnou; - tekuté uhličitany; - moduly palivových článků s tuhými kysličníky. Moduly palivových článků mohou být dodávány se závěrem nebo bez závěru a mohou pracovat při významných tlacích nebo při tlaku blízkém okolnímu tlaku. Norma se zabývá pouze podmínkami, které mohou vytvářet nebezpečí pro osoby a způsobit škody mimo modul palivového článku. Norma se nezabývá ochranou proti poškození samotného modulu palivového článku, pokud toto poškození nevede k ohrožení okolí. Norma neplatí pro palivové články, určené pro použití v automobilech. Moduly palivových článků jsou vždy součástí finálního výrobku. Tyto výrobky vyžadují odpovídající hodnocení podle bezpečnostních požadavků pro tyto finální výrobky.


Platnost:  od 1. 7. 2005
Třídicí znak:  336000
Související normy:
ČSN EN 62282-2 Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků
ČSN EN 62282-3-2Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek
ČSN EN 62282-3-1 Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-5-1 Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-3-3Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace
ČSN EN 62282-6-200 Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek