ČSN EN 62282-3-1

Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Fuel cell technologies - Part 3-1: Stationary fuel cell power systems - Safety

Tato část IEC 62282 je výrobková bezpečnostní norma, která je vhodná pro hodnocení shody v souladu s IEC pokynem 104:1997, ISO/IEC pokynem 51:1999 a ISO/IEC pokynem 7:1994. Tato norma platí pro stabilní, balené, samostatné, napájecí systémy na palivové články, které se skládají z továrně vyrobených sestav integrovaných systémů, které vyrábějí elektřinu pomocí elektrochemických reakcí.

Tato norma platí pro: - systémy určené pro přímé připojení k napájecí síti, nebo s přepínačem nebo samostatné napájecí rozvodné systémy; - systémy určené pro zajištění AC nebo DC napájení; - systémy s nebo bez schopnosti rekuperace užitečného tepla; - systémy určené pro provoz s dále uvedeným přívodem paliv: a) zemní plyn a jiné metanem obohacené plyny, získané z obnovitelných zdrojů (biomasy) nebo fosilních zdrojů paliva, například plyn ze skládky odpadků, plyn z vyhnívacích nádrží, plyn z uhelných dolů; b) paliva získaného z rafinace oleje, například nafta, benzín, petrolej, zkapalněné uhlovodíkové plyny jako jsou propan a butan; c) alkoholy, estery, étery, aldehydy, ketony, Fischer-Tropsch kapalina a další vhodné organické směsi, obohacené vodíkem, získané z obnovitelných zdrojů (biomasy) nebo fosilních zdrojů paliva, například metanol, etanol, dimethylether, bionafta; d) vodík, plynné směsi obsahující vodík, například syntetický plyn, svítiplyn.

Tato norma neplatí pro: - přemístitelné napájecí systémy na palivové články; - napájecí systémy na palivové články pro pohonné jednotky


Platnost:  od 1. 1. 2008
Třídicí znak:  336000
Související normy:
ČSN EN 62282-2 Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků
ČSN EN 62282-3-2Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek
ČSN EN 62282-3-1 Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-5-1 Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-3-3Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace
ČSN EN 62282-6-200 Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek