ČSN EN 62282-3-2

Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Fuel cell technologies - Part 3-2: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods

Norma zahrnuje hlediska týkající se provozních podmínek a ochrany životního prostředí pro stabilní napájecí systémy (zdroje energie) na palivové články. Zahrnuje dále uvedené postupy (měření): - výkonu za stanovených provozních a přechodových podmínek; - elektrická a tepelná účinnost za stanovených provozních podmínek; - vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí; například emise plynů, hluku, apod. za stanovených provozních a přechodových podmínek. V této části normy není zahrnuta elektromagnetická kompatibility (EMC). Napájecí systémy na palivové články mohou mít různé podsystémy v závislosti na typu palivového článku a aplikaci a mají různý řetězce materiálů a energie, které do nich vstupují a vystupují ven. Přesto byl definován společný diagram a rozhraní systému tak, aby bylo možno hodnotit napájecí systémy na palivové články. Pro stanovení zkušebního rozhraní napájecího systému na palivové články musí být zohledněny dále uvedené podmínky: - všechny systémy pro rekuperaci energie se zahrnují do zkušebního rozhraní; - výpočet tepelné (energetické) hodnoty vstupující do článku (jako je zemní plyn, propan a čistý vodík, atd.) musí být založen na podmínkách článku na rozhraní napájecího systému na palivové články. Norma nezohledňuje vstupující nebo vystupující mechanický výkon (na hřídeli) nebo mechanickou energii. Mechanické systémy, které jsou nutné pro provoz palivového článku (tj. větrání nebo mikroturbíny nebo kompresory) se zahrnují do zkušebního rozhraní. Nevyžaduje se přímé měření těchto mechanických systémů uvnitř zkušebního rozhraní; jejich vliv se však zahrnuje do činnosti napájecího systému na palivové články. Pokud mechanický výkon (na hřídeli) nebo energie překračuje zkušební rozhraní, jsou nezbytné další měření a výpočty.


Platnost:  od 1. 2. 2007
Třídicí znak:  336000
Související normy:
ČSN EN 62282-2 Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků
ČSN EN 62282-3-2Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek
ČSN EN 62282-3-1 Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-5-1 Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-3-3Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace
ČSN EN 62282-6-200 Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek