ČSN EN 62282-3-3

Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

Fuel cell technologies - Part 3-3: Stationary fuel cell power systems - Installation

Norma stanoví minimální bezpečnostní požadavky pro instalaci vnitřních a venkovních stabilních napájecích systémů na palivové články specifikovaných v ČSN IEC 62282-3-1 a platí pro instalaci dále uvedených systémů: - určených pro přímé připojení k napájecí síti nebo přes přepojovač; - určených pro použití jako samostatný napájecí rozvodný systém; - určených pro zajištění AC nebo DC napájení; - s nebo bez schopnosti rekuperace užitečného tepla. Norma nezahrnuje: - systémy pro dodávku paliva a/nebo skladování paliva; - výkonové připojení k síti; - přenosné napájecí systémy na palivové články; - napájecí systémy na palivové články pro pohonné jednotky; - APU aplikace (pomocné napájecí jednotky). Napájecí systémy na palivové články se rozdělují do dvou kategorií: - malé systémy; - velké systémy.


Platnost:  od 1. 10. 2008
Třídicí znak:  336000
Související normy:
ČSN EN 62282-2 Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků
ČSN EN 62282-3-2Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek
ČSN EN 62282-3-1 Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-5-1 Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-3-3Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace
ČSN EN 62282-6-200 Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek