ČSN EN 62282-5-1

Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Fuel cell technologies - Part 5-1: Portable fuel cell power systems - Safety

Tato norma platí pro konstrukci, označování a zkoušení AC a DC přemístitelných napájecích systémů na palivové články. Tyto systémy na palivové články jsou přemístitelné a nejsou upevněny nebo jinak zajištěny v daném místě. Účelem přemístitelného systému na palivové články je vytvořit použitelný zdroj energie.
Tato norma platí pro přemístitelné napájecí systémy na palivové články, se jmenovitým výstupním napětím do AC 600 V , nebo DC 850 V pro vnitřní a venkovní použití v prostorech bez nebezpečí výbuchu.
Tato norma neplatí pro přemístitelné napájecí systémy na palivové články, které jsou; a) trvale připojeny (pevné vedení) k elektrickému rozvodnému systému; b) trvale připojeny na systém pro distribuci paliva; c) dodávají elektrickou energii do sítě; d) napájecí systémy na palivové články pro pohonné nebo pomocné jednotky silničních vozidel; e) systémy miniaturních napájecích zdrojů na palivové články. V rozsahu platnosti této normy jsou zahrnuty dále uvedená paliva a výchozí produkty: zemní plyn; zkapalněné uhlovodíkové plyny jako je propan a butan; kapalné alkoholy, například methanol, ethanol; benzín; nafta; kerosén; vodík; kovy (např. Mg, Al nebo Zn) nebo slitiny kovů, ponořené do elektrolytu (např. vodní roztok solí nebo alkálií) ve vzduchu nebo kyslíku; chemické hydridy.
Tato norma nebrání použití jiných paliv nebo okysličovadel ze zdrojů jiných než je vzduch, za předpokladu, že zvláštní rizika jsou pokryta dodatečnými požadavky.


Platnost:  od 1. 1. 2008
Třídicí znak:  336000
Související normy:
ČSN EN 62282-2 Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků
ČSN EN 62282-3-2Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek
ČSN EN 62282-3-1 Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-5-1 Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-3-3Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace
ČSN EN 62282-6-200 Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek