ČSN EN IEC 63057

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové baterie pro použití v silničních vozidlech kromě pohonu.

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium batteries for use in road vehicles not for the propulsion 

Rozsah platnosti

Tento dokument specifikuje bezpečnostní zkoušky a požadavky pro akumulátorové lithiové baterie trvale instalované v silničních vozidlech, které nejsou určeny pro pohon. Tento dokument se vztahuje na náhradní akumulátorové baterie trvale instalované v silničních vozidlech, které nejsou určeny pro pohon.

Typické aplikace, které využívají baterie v rozsahu platnosti tohoto dokumentu, jsou: zdroj energie pro startování spalovacích motorů, osvětlení, palubní pomocná zařízení a absorpce energie pro regeneraci při brzdění. Tento dokument se vztahuje na baterie s maximálním stejnosměrným napětím menším nebo rovným 60 V. Na baterie používané hlavně k pohonu elektrických vozidel (EV), včetně bateriových elektrických vozidel (BEV), hybridních elektrických vozidel (HEV) a plug-in hybridních elektrických vozidel (PHEV) se tento dokument nevztahuje

 


Platnost:  od 14. 11. 2020
Třídicí znak:  364328