ČSN IEC 60050-482

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

International Electrotechnical Vocabulary - Part 482: Primary and secondary cells and batteries

Tato Část 482 IEC 60050 obsahuje všeobecné termíny a definice z oboru elektrochemických zdrojů proudu, vztahující se k primárním a akumulátorovým článkům a bateriím. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v arabštině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině.

Nahrazuje normy: ČSN IEC 50(486) z r. 1997 a ČSN IEC 50(481) z r.1998


Platnost:  od 1. 10. 2005
Třídicí znak:  330050
Související normy:
ČSN IEC 50(486)Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 486: Akumulátorové články a baterie
ČSN IEC 60050-482 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie