IEC 60509

Jednotlivé hermeticky uzavřené Ni-Cd knoflíkové dobíjecí články
Sealed nickel-cadmium button rechargeable single cells

Nahrazena normou Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 Ed.2


Platnost:  od 1. 1. 1988 do 1. 1. 2003
Třídicí znak:  364372
Související normy:
IEC 60509Jednotlivé hermeticky uzavřené Ni-Cd knoflíkové dobíjecí články
ČSN 36 4372Niklkadmiové diskové neprodyšně uzavřené akumulátorové články.