Rozdělení

primární článek — článek, který není určen k nabíjení elektrickým proudemPrimární články můžeme dělit podle mnoha kategorií:

  • Prvním rozdělením může být podle toho, zda se dodávají v aktivním stavu nebo v neaktivním stavu. Běžný uživatel se setká pouze s články v aktivním stavu, ale nebylo by správné druhou kategorii opomenout. 
    Baterie v neaktivním stavu se ještě dělí na nálevné baterie a baterie s tavnými elektrolyty. Hlavní předností těchto baterií je jejich velmi dlouhá, prakticky neomezená skladovatelnost. Díky neaktivnímu elektrolytu nemohou v nich probíhat chemické reakce, které v běžných bateriích dodávaných v aktivním stavu způsobují pozvolnou korozi elektrod a tím znehodnocování zdrojů během skladování.
    • Nálevné baterie se nejčastěji vyrábí v provedení Mg/ Cu2Cl2 nebo Mg/Ag2O. Na obrázku 10.1. jsou označeny jako baterie s horčíkovou anodou. Do provozu se uvádí aktivací vodou, ve které se rozpustí elektrolytová sůl přítomná v baterii. Nejčastější použití nálevných baterií je pro napájení balonových meteorologických sond, námořních záchranných radiobójí aktivovaných mořskou vodou apod. V současnosti jsou tyto produkty postupně nahrazovány lithiovými bateriemi s velmi dlouhou dobou skladovatelnosti
    • Baterie s tavnými elektrolyty mají pevný elektrolyt, který se do iontově vodivého stavu uvede roztavením při vysoké teplotě pomocí pyrotechnických součástek vhodně rozmístěných v baterii. Tento typ zdrojů nachází uplatnění především ve vojenské raketové technice. Jediným příkladem, který dokaži pro tento typ baterie uvést, je baterie s označením 9B-17, která se používala (snad i ještě používá) pro rakety Strela (9K-32), což jsou protiletadlové rakety odpalované přímo z ramene střelce naváděné za teplem.
  • Podle tvaru můžeme primární články dělit na: prizmatické, válcové, knoflíkové (mincové), ostatní tvary.
  • Podle napětí bychom mohli tyto články rozdělit na: 1,35 V, 1,4 V, 1,5V, 2,0V, 2,5V, 3,0V, 3,5V, 3,6V, 4,0V a možná ještě jiná napětí.
  • Hlavnim rozdělením je podle elektrochemického systému. Podle typu anody dělíme primární články na tři hlavní skupiny:
10.1.jpg
10.1 Rozdělení primárních článků podle systému

Diskuze ke stránce Rozdělení

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.