Rozdělení

primární článek — článek, který není určen k nabíjení elektrickým proudemPrimární články můžeme dělit podle mnoha kategorií:

  • Prvním rozdělením může být podle toho, zda se dodávají v aktivním stavu nebo v neaktivním stavu. Běžný uživatel se setká pouze s články v aktivním stavu, ale nebylo by správné druhou kategorii opomenout. 
    Baterie v neaktivním stavu se ještě dělí na nálevné baterie a baterie s tavnými elektrolyty. Hlavní předností těchto baterií je jejich velmi dlouhá, prakticky neomezená skladovatelnost. Díky neaktivnímu elektrolytu nemohou v nich probíhat chemické reakce, které v běžných bateriích dodávaných v aktivním stavu způsobují pozvolnou korozi elektrod a tím znehodnocování zdrojů během skladování.
    • Nálevné baterie se nejčastěji vyrábí v provedení Mg/ Cu2Cl2 nebo Mg/Ag2O. Na obrázku 10.1. jsou označeny jako baterie s horčíkovou anodou. Do provozu se uvádí aktivací vodou, ve které se rozpustí elektrolytová sůl přítomná v baterii. Nejčastější použití nálevných baterií je pro napájení balonových meteorologických sond, námořních záchranných radiobójí aktivovaných mořskou vodou apod. V současnosti jsou tyto produkty postupně nahrazovány lithiovými bateriemi s velmi dlouhou dobou skladovatelnosti
    • Baterie s tavnými elektrolyty mají pevný elektrolyt, který se do iontově vodivého stavu uvede roztavením při vysoké teplotě pomocí pyrotechnických součástek vhodně rozmístěných v baterii. Tento typ zdrojů nachází uplatnění především ve vojenské raketové technice. Jediným příkladem, který dokaži pro tento typ baterie uvést, je baterie s označením 9B-17, která se používala (snad i ještě používá) pro rakety Strela (9K-32), což jsou protiletadlové rakety odpalované přímo z ramene střelce naváděné za teplem.
  • Podle tvaru můžeme primární články dělit na: prizmatické, válcové, knoflíkové (mincové), ostatní tvary.
  • Podle napětí bychom mohli tyto články rozdělit na: 1,35 V, 1,4 V, 1,5V, 2,0V, 2,5V, 3,0V, 3,5V, 3,6V, 4,0V a možná ještě jiná napětí.
  • Hlavnim rozdělením je podle elektrochemického systému. Podle typu anody dělíme primární články na tři hlavní skupiny:
10.1.jpg
10.1 Rozdělení primárních článků podle systému

Diskuze ke stránce Rozdělení

ssss: lllll

Ich habe keine mutterLombriz Julie es la mejor Lombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejorLombriz Julie es la mejor

reagovat 30. 4. 2019  13:27:10 p# vote+ vote- report +4

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.