článek s roztavenou solí

m

Definice:článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
s elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
složeným z jedné nebo více bezvodých roztavených solí
Poznámka:
  • Roztavená sůl může být v tuhém (neaktivním) stavu a aktivuje se teplem.
Sekce:482-01-07
Anglicky:molten salt cell
Německy:Zelle mit schmelzflüssigem Elektrolyt, f
Francouzsky:pile à sel fondu, f