článek s tuhým elektrolytem

m

Definice:článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
s iontově vodivou tuhou fází jako elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem

Poznámka:
  • Tímto elektrolytem může být například jodid stříbrný nebo polymerovaná sůl.
Sekce:482-01-09
Anglicky:solid electrolyte cell
Německy:Zelle mit Feststoffelektrolyt, f
Francouzsky:élément à électrolyte solide, m