článek vyplněný papírem

m

Definice:primární článek — článek, který není určen k nabíjení elektrickým proudemprimární článek, v němž je separátorem papír impregnovaný elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
Sekce:482-04-15
Anglicky:paper-lined cell
Německy:papiergefütterte Zelle, f
Francouzsky:pile au papier, f