žebra kalového prostoru

n, pl

Definice:výstupky na dně nádobka článku — nádoba článku, která je obvykle kovová a typicky, ne však výlučně, válcovánádoby, které podepírají sada elektrod — hotová montážní skupina kladných a záporných sestav elektrod s vloženými separátory a pólovými vývody nebo mezičlánkovými spojkamisadu elektrod a vytvářejí tak prostor umožňující aktivní materiál — materiál, který při vybíjení článku chemicky reaguje a tím vytváří elektrickou energii
aktivnímu materiálu
uvolněnému z elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektrod se usazovat, aniž by způsobil zkrat mezi elektrodami
Poznámka:
Sekce:482-05-18
Anglicky:mudribs
Německy:Schlammrippen, f, pl
Francouzsky:tasseaux, m, pl