Laclanchéova baterie

f

Definice:primární baterie — baterie, která není určena k nabíjení elektrickým proudem, neboť na rozdíl od akumulátorového článku je elektrochemická reakce v ní nezvratnáprimární baterie se solným elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
založeným na chloridu amonném a chloridu zinečnatém, jejíž kladná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k redukční reakcikladná elektroda obsahuje oxid manganičitý a záporná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k oxydační reakcizáporná elektroda zinek
Poznámky:
Sekce:482-04-08
Anglicky:Leclanché battery
Německy:Leclanché-Batterie, f
Francouzsky:pile Leclanché, f