Alkalický článek

m

Definice:článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
obsahující alkalický elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolyt
. Alkalické články jsou nejčastěji konstruovány s katoda — podle konvence elektroda článku, na níž probíhá redukční reakce
katodou
z oxydu manganičitého a anoda — podle konvence elektroda článku, na níž probíhá oxydační reakce
anodou
ze zinku v elektrolytu z roztoku hydroxidu draselného. Baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkyBaterie z alkalických článků mají většinou větší trvanlivost než baterie uhlík-zinek — primární baterie, jako je například Laclanchéova nebo zinkochloridová bateriebaterie uhlík-zinek.
Poznámky:
Sekce:482-01-08
Anglicky:alkaline cell
Německy:alkalische Zelle, f
Francouzsky:élément alcalin, m