Baterie fluorid uhlíku-lithium

f

Definice:primární baterie — baterie, která není určena k nabíjení elektrickým proudem, neboť na rozdíl od akumulátorového článku je elektrochemická reakce v ní nezvratnáprimární baterie s nevodným elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
, jejíž kladná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k redukční reakcikladná elektroda obsahuje fluorid uhlíku a záporná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k oxydační reakcizáporná elektroda lithium
Poznámka:
Sekce:482-04-09
Anglicky:lithium carbon monofluoride battery
Německy:Lithium-Kohlenstoffmonofluorid-Batterie, f
Francouzsky:pile au lithium et monofluorure de carbone, f